ευδόκησις


ευδόκησις
εὐδόκησις, ἡ (Α) [ευδοκώ]
επιδοκιμασία, συγκατάθεση, συναίνεση.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εὐδόκησις — satisfaction fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐδοκήσει — εὐδόκησις satisfaction fem nom/voc/acc dual (attic epic) εὐδοκήσεϊ , εὐδόκησις satisfaction fem dat sg (epic) εὐδόκησις satisfaction fem dat sg (attic ionic) εὐδοκέω to be well pleased aor subj act 3rd sg (epic) εὐδοκέω to be well pleased fut ind …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐδοκήσεις — εὐδόκησις satisfaction fem nom/voc pl (attic epic) εὐδόκησις satisfaction fem nom/acc pl (attic) εὐδοκέω to be well pleased aor subj act 2nd sg (epic) εὐδοκέω to be well pleased fut ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐδοκήσεσιν — εὐδόκησις satisfaction fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐδόκησιν — εὐδόκησις satisfaction fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐδοκήσεως — εὐδοκήσεω̆ς , εὐδόκησις satisfaction fem gen sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐδοκήσῃ — εὐδοκήσηι , εὐδόκησις satisfaction fem dat sg (epic) εὐδοκέω to be well pleased aor subj mid 2nd sg εὐδοκέω to be well pleased aor subj act 3rd sg εὐδοκέω to be well pleased fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.